การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

พิธีเปิดศูนย์พักคอยเมตตากฺลยาโณ ใต้ร่มพระบารมี ณ วัดชมโพธยาราม ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564  เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ได้ทำการเปิดศูนย์พักคอยเมตตากฺลยาโณ ใต้ร่มพระบารมี (โรงพยาบาลสนาม Community Isolation) ณ ศาลาการเปรียญ วัดชมโพธยาราม ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 10 เตียง โดยมีนายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พักคอยฯ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ เพิ่อรอการส่งต่อ