การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ติดต่อสอบถาม

 ติดต่อสอบถาม
 ข้อมูลติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
ที่อยู่
เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ต. โสธร อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์
038-517-079
เบอร์แฟ็กซ์
038-518-757
อีเมล์
sothon165@gmail.com, tambonsothon@hotmail.co.th
เว็บไซต์
http://www.tambonsothon.com
แผนที่