การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (17-01-66)

วันอังคารที่  17  มกราคม  2566  เวลา 10.00 น. นายนพดล  เต่ารั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงาน "กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลโสธรและการส่งเสริมอาชีพสู่การผลิตเป็นสินค้า OTOP ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร"