การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ท่านสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าตรวจการปฏิบัติราชการ อบต.โสธร เฉพาะกาล (11 มี.ค.65)

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ท่านสุรพล เจริญภูมิ  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เข้าตรวจการปฏิบัติราชการ อบต.โสธร เฉพาะกาล กล่าวชื่นชมแรงดึงดูดหลายประการ จึงเลือกที่ต้องเข้าตรวจ อบต.โสธร โดยในเดือนนี้ ขอให้ทำคลิปยูทูปความยาว 8 นาที ในเรื่อง "ตำบลสะอาด จังหวัดสะอาด" อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ที่บูรณาการร่วมกันส่งให้ท่าน เพื่อเผยแพร่ทั่วประเทศ และขอแสดงความเสียใจกับท่านนายกนพดล เต่ารั้ง ที่สูญเสียมารดา วัย 93 ปี ด้วยโรคชรา ในครั้งนี้ ด้วย