การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

มอบอุปกรณ์ให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลโสธร (รถวีลแชร์ รถโยก และเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย)

มอบอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลโสธร (รถวีลแชร์  รถโยก และเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย)